W zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych oferujemy opracowania dotyczące:
 • rozdział energii (rozdzielnie główne, szafy rozdzielcze)
 • instalację odbiorczą i oświetleniową (ośw. podstawowe i awaryjne)
 • instalację odgromową, uziemienia, przeciwprzepięciową
 • instalację zasilania gwarantowanego UPS
 • instalację zasilania gwarantowanego z agregatów prądotwórczych
 • budowa i wyposażenie stacji transformatorowych wnętrzowych, kontenerowych, słupowych i podziemnych
 • linie kablowe i napowietrzne NN i SN
 • oświetlenia terenów zewnętrznych, dróg i ulic
 • budowy i przebudowy sieci, przyłącza energetyczne
 • sygnalizacji alarmu pożaru SAP
 • sterowania oddymianiem SO
 • dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
 • sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • monitoringu, telewizji przemysłowej CCTV
 • kontroli dostępu KD
 • instalacji domofonowej i wideofonowej
 • telewizji użytkowej RTV i SAT, Pay TV oraz instalację audio video
 • instalację okablowania strukturalnego IT
 • rejestracji czasu RCP